Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)

PRZYJAZNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała grant w wysokości 159 000,00 zł w związku z projektem pt. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)”. Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.e-inwestycje.mz.gov.pl.

Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia

PRZYJAZNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 626 611,47 zł. na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystac z nowej windy, nowej strony internetowej, z pomieszczeń…